PRIOR

prior
Hasło
prior prius
Definicja
wcześniejszy
Część Mowy
Przymiotnik: 3 deklinacja
Grupa Semantyczna
Czas
Frekwencja
526
Polish