PRINCIPIVM

principium
Hasło
prīncipium -ī n.
Definicja
początek
Część Mowy
Rzeczownik: 2 deklinacja
Grupa Semantyczna
Czas
Frekwencja
948
Polish