PRINCEPS_1/PRINCEPS_2

princeps
Hasło
prīnceps -cipis
Definicja
dowódca, twórca
Część Mowy
Przymiotnik: 3 deklinacja
Grupa Semantyczna
Miasto
Frekwencja
317
Polish