PRIMVS

primus
Hasło
prīmus -a -um
Definicja
pierwszy
Część Mowy
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Grupa Semantyczna
Czas
Frekwencja
91
Polish