PREMO

premo
Hasło
premō premere pressī pressum
Definicja
naciskać, dręczyć
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -ō
Grupa Semantyczna
Wojna i pokój
Frekwencja
240
Polish