PRECOR

precor
Hasło
precor -ārī
Definicja
prosić, modlić się
Część Mowy
Czasownik: deponens
Grupa Semantyczna
Religia i wierzenia
Frekwencja
492
Polish