PRAETER_2

praeter
Hasło
praeter
Definicja
obok; z wyjątkiem (+ acc.)
Część Mowy
Przyimek
Grupa Semantyczna
Miejsce
Frekwencja
756
Polish