praeda
Hasło
praeda -ae f.
Definicja
zdobycz, rabunek
Część Mowy
Rzeczownik: 1 deklinacja
Grupa Semantyczna
Wojna i pokój
Frekwencja
626
Polish