PRAECIPIO

praecipio
Hasło
praecipiō -cipere -cēpī -ceptum
Definicja
wyprzedzać; ostrzegać
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -iō
Grupa Semantyczna
Mowa/retoryka
Frekwencja
945
Polish