PRAECEPTVM

praeceptum
Hasło
praeceptum -ī n.
Definicja
rada; rozkaz
Część Mowy
Rzeczownik: 2 deklinacja
Grupa Semantyczna
Sprawiedliwość i prawo
Frekwencja
825
Polish