PRAEBEO

praebeo
Hasło
praebeō -ēre -uī -itum
Definicja
dostarczać, dawać
Część Mowy
Czasownik: 2 koniugacja
Grupa Semantyczna
Czasowniki o znaczeniu przemieszczania rzeczy
Frekwencja
584
Polish