POTIS

potis
Hasło
potis -e
Definicja
mocny, w stanie coś zrobić
Część Mowy
Przymiotnik: 3 deklinacja
Grupa Semantyczna
Osobowość/Cechy charakterystyczne
Frekwencja
947
Polish