POTESTAS

potestas
Hasło
potestās -ātis f.
Definicja
moc, władza
Część Mowy
Rzeczownik: 3 deklinacja
Grupa Semantyczna
Miasto
Frekwencja
737
Polish