POTENS

potens
Hasło
potēns potentis
Definicja
mocny, w stanie coś zrobić
Część Mowy
Przymiotnik: 3 deklinacja
Grupa Semantyczna
Osobowość/Cechy charakterystyczne
Frekwencja
567
Polish