POSTQVAM

postquam
Hasło
postquam
Definicja
następnie
Część Mowy
Spójnik
Grupa Semantyczna
Czas
Frekwencja
384
Polish