POSTERVS

posterus
Hasło
posterus -a -um
Definicja
następny
Część Mowy
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Grupa Semantyczna
Czas
Frekwencja
877
Polish