POSTEA

postea
Hasło
posteā
Definicja
następnie
Część Mowy
Przysłówek
Grupa Semantyczna
Czas
Frekwencja
964
Polish