POST_1/POST_2

post
Hasło
post
Definicja
po (przysł. i przyim. +acc.)
Część Mowy
Przyimek
Grupa Semantyczna
Czas
Frekwencja
164
Polish