POSSVM_1

possum
Hasło
possum posse potuī
Definicja
móc
Część Mowy
Czasownik: nieregularny
Grupa Semantyczna
Robienie
Frekwencja
23
Polish