POSCO

posco
Hasło
pōscō pōscere popōscī
Definicja
prosić, żądać
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -ō
Grupa Semantyczna
Mowa/retoryka
Frekwencja
487
Polish