POPVLVS_1

populus
Hasło
populus -ī m.
Definicja
lud
Część Mowy
Rzeczownik: 2 deklinacja
Grupa Semantyczna
Miasto
Frekwencja
122
Polish