PONTVS

pontus
Hasło
pontus -ī m.
Definicja
morze
Część Mowy
Rzeczownik: 2 deklinacja
Grupa Semantyczna
Woda i powietrze
Frekwencja
630
Polish