PONO

pono
Hasło
pōnō pōnere posuī positum
Definicja
położyć; odłożyć
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -ō
Grupa Semantyczna
Czasowniki o znaczeniu przemieszczania rzeczy
Frekwencja
102
Polish