PLERVMQVE

plerumque
Hasło
plērumque
Definicja
zwykle
Część Mowy
Przysłówek
Grupa Semantyczna
Rozmiary
Frekwencja
974
Polish