PIVS

pius
Hasło
pius -a -um
Definicja
obowiązkowy, sprawiedliwy, pobożny
Część Mowy
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Grupa Semantyczna
Osobowość/Cechy charakterystyczne
Frekwencja
748
Polish