PIETAS

pietas
Hasło
pietās -tātis f.
Definicja
obowiązkowość, pobożność, szacunek
Część Mowy
Rzeczownik: 3 deklinacja
Grupa Semantyczna
Rodzina i domownicy
Frekwencja
767
Polish