PETO

peto
Hasło
petō petere petīvī petītum
Definicja
szukać, dążyć
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -ō
Grupa Semantyczna
Ruch
Frekwencja
83
Polish