PERTINEO

pertineo
Hasło
pertineō -tinēre -tinuī
Definicja
sięgać; odnosić się do czegoś
Część Mowy
Czasownik: 2 koniugacja
Grupa Semantyczna
Szkoła/wiedza
Frekwencja
866
Polish