PERPETVVS

perpetuus
Hasło
perpetuus -a -um
Definicja
ciągły
Część Mowy
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Grupa Semantyczna
Jednostki czasu
Frekwencja
891
Polish