permitto
Hasło
permittō -mittere -mīsī -missum
Definicja
pozwalać
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -ō
Grupa Semantyczna
Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia
Frekwencja
702
Polish