PEREO_1

pereo
Hasło
pereō -īre -iī -itum
Definicja
ginąć
Część Mowy
Czasownik: nieregularny
Grupa Semantyczna
Przemoc
Frekwencja
268
Polish