PERDO

perdo
Hasło
perdō -dere -didī -ditum
Definicja
gubić, niszczyć
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -ō
Grupa Semantyczna
Przemoc
Frekwencja
488
Polish