PER

per
Hasło
per
Definicja
przez (+acc.)
Część Mowy
Przyimek
Grupa Semantyczna
Miejsce
Frekwencja
30
Polish