PENDO

pendo
Hasło
pendō pendere pependī pēnsum
Definicja
ważyć, wieszać; płacić
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -ō
Grupa Semantyczna
Interesy/pieniądze
Frekwencja
988
Polish