PELLO

pello
Hasło
pellō pellere pepulī pulsum
Definicja
rzucać, uderzać, wyganiać
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -ō
Grupa Semantyczna
Przemoc
Frekwencja
563
Polish