pecus
Hasło
pecus -oris n.
Definicja
trzoda, bydło
Część Mowy
Rzeczownik: 3 deklinacja
Grupa Semantyczna
Zwierzęta i rośliny
Frekwencja
566
Polish