PECVNIA

pecunia
Hasło
pecūnia -ae f.
Definicja
pieniądz
Część Mowy
Rzeczownik: 1 deklinacja
Grupa Semantyczna
Interesy/pieniądze
Frekwencja
530
Polish