PAVPER

pauper
Hasło
pauper -eris
Definicja
biedny
Część Mowy
Przymiotnik: 3 deklinacja
Grupa Semantyczna
Interesy/pieniądze
Frekwencja
844
Polish