PATRIA

patria
Hasło
patria -ae f.
Definicja
ojczyzna, kraj
Część Mowy
Rzeczownik: 1 deklinacja
Grupa Semantyczna
Geografia
Frekwencja
342
Polish