patior
Hasło
patior patī passus sum
Definicja
pozwalać, wytrzymywać, cierpieć
Część Mowy
Czasownik: deponens
Grupa Semantyczna
Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia
Frekwencja
185
Polish