PATEO

pateo
Hasło
pateō patēre patuī
Definicja
rozciągać się; być oczywistym
Część Mowy
Czasownik: 2 koniugacja
Grupa Semantyczna
Geografia
Frekwencja
550
Polish