PARVVS_2

parvus
Hasło
parvus -a -um
Definicja
mały
Część Mowy
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Grupa Semantyczna
Rozmiary
Frekwencja
143
Polish