PARVM_2

parum
Hasło
parum
Definicja
za mało
Część Mowy
Przysłówek
Grupa Semantyczna
Rozmiary
Frekwencja
204
Polish