PARS

pars
Hasło
pars partis f.
Definicja
część
Część Mowy
Rzeczownik: 3 deklinacja
Grupa Semantyczna
Rozmiary
Frekwencja
65
Polish