PARIO_2

pario
Hasło
pariō parere peperī partum
Definicja
rodzić; dokonywać
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -iō
Grupa Semantyczna
Życie
Frekwencja
829
Polish