PAREO

pareo
Hasło
pāreō pārēre pāruī
Definicja
być posłusznym
Część Mowy
Czasownik: 2 koniugacja
Grupa Semantyczna
Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia
Frekwencja
847
Polish