PARENS_1

parens
Hasło
parēns -ntis m./f.
Definicja
rodzic
Część Mowy
Rzeczownik: 3 deklinacja
Grupa Semantyczna
Rodzina i domownicy
Frekwencja
190
Polish