PAR_2

par
Hasło
pār paris
Definicja
równy
Część Mowy
Przymiotnik: 3 deklinacja
Grupa Semantyczna
Rozmiary
Frekwencja
281
Polish