PAENE

paene
Hasło
paene
Definicja
prawie
Część Mowy
Przysłówek
Grupa Semantyczna
Spójniki i przysłówki
Frekwencja
944
Polish