OTIVM

otium
Hasło
ōtium -ī n.
Definicja
czas wolny
Część Mowy
Rzeczownik: 2 deklinacja
Grupa Semantyczna
Życie w społeczeństwie
Frekwencja
715
Polish